An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất Cơ KhíTài liệu sẽ liệt kê các nguy cơ nguy hiểm trong sản xuất cơ khí , đồng thời sẽ đề nghị những phương án phòng chống tai nạn , bảo đảm ổn định và an toàn trong sản xuất .

Tài liệu dành cho giảng viên an toàn lao động, người làm công tác an toàn và người lao động làm việc trong các công việc liên quan.Các sinh viên , kỹ sư và những người liên quan trong sản xuất cơ khí . Tài liệu Được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Nâng cao Năng lực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động (VIE/05/01/LUX) do Chính phủ Luxembourg tài trợ. Toàn bộ tài liệu bao gồm 4 chương như sau.

Chương 1 : Khái niệm về quá trình sản xuất cơ khí

Chương 2 : Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất cơ khí
Chương 3: An toàn , vệ sinh lao động trong chế tạo phôi
Chương 4 : An toàn , vệ sinh lao động trong gia công cắt gọt