Chia Sẽ Sách Cơ Sở Kỹ Thuật Laze


Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng việt , 247 trang, Thông qua tài liệu này người đọc sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản liên quan đến công nghệ Laser . 


Đây là một công nghệ được áp dụng khá rộng rãi trong đời sống hiện nay. Một số hình ảnh về tài liệu như sau .