Giáo Trình học NX Dành Cho Người Mới Bắt Đầu | NX For Beginners

NX 11 For Beginners
Định dạng PDF- 400 Trang

Chia sẽ cho cộng đồng tài liệu NX Dành Cho Người Mới Bắt Đầu-NX 11 For Beginners , tài liệu có giá 42$ , còn ở đây chúng tôi chia sẽ miễn phí hoàn toàn cho bạn đọc . Toàn bộ tài liệu này được trình bày một cách rât chi tiết , tỷ mỷ , có bài tập tự thực hành , cũng như các hướng dẫn thực hành rất chi tiết .


Tài liệu định dạng PDF - 400 Trang , được trình bày trong 7 chương như sau .
Chapter 1: Getting Started with NX 11
Chapter 2: Sketch Techniques
Chapter 3: Extrude and Revolve Features
Chapter 4: Placed Features
Chapter 5: Patterned Geometry
Chapter 6: Additional Features and Multibody Parts
Chapter 7: Modifying Parts
Chapter 8: Assemblies
Chapter 9: Drawings
Chapter 10: Sheet Metal Design
Chapter 11: Surface Design

Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về bên dưới , mời các bạn tham khảo và tải về để xem .


Mật khẩu giải nén mặc định là : Docmienphi365.com