Cài Thêm Post Processor Cho mastercams | Thư Viện Máy Gia Công


Post Processor là Gì ?

Thực chất Post Processor là trình biên dịch cho máy CNC mà bạn đang dùng , mỗi loại máy CNC cần có một bộ Post Processor phù hợp mới dùng được

Tại Sao Phải Cài Post Processor Mastercams ?

Cài Post Processor Mastercams là một việc hết sức cần thiết , bởi vì với Mastercams , mặc định khi cài sẽ có không có sẵn mà bạn cần phải cài thêm mới có đủ . Lúc đó bạn sẽ xuất code và chạy máy được .Trong trường hợp bạn không có được các bộ Post Processor , đặc biệt là khi bạn trang bị những dòng máy CNC cũ ,thì cần phải viết thêm riêng, phù hợp cho máy mình . Việc thuê viết Post Processor có mức phí cũng không quá cao.

Bên dưới đây là hình ảnh trước và sau khi cài để bạn có thể thấy được số lượng các bộ
Post Processor .Để thực hiện cài tất nhiên bạn phải tải về được các bộ Post Processor và đương nhiên chúng tôi cũng đính kèm link tải bên dưới để bạn tải về .

Dowload Post Processor


Hướng dẫn cài Post Processor mastercams